BRANJE? TO ZA NAS NI VPRAŠANJE!

Ob 60. obletnici Bralne značke je v torek, 25. maja, prišla po priporočilu Društva Bralna značka na našo šolo ekipa Infodroma in posnela prispevek o branju za bralno značko. Devetošolke, zlate bralke (kar 43 % letošnjih devetošolcev je zlatih bralcev), Ana, Žana in Karla, osmošolki Ema Marija in Rebeka ter sedmošolca Dorotea in Arne...

PRIJAVA K NEOBVEZNIM IZBIRNIM PREDMETOM V 4., 5. IN 6. RAZREDU

Spoštovani starši in učenci 4., 5., 6. r.! V drugem triletju (4., 5., 6. r.) lahko učenec izbere tudi neobvezni izbirni predmet (NIP). Skupaj z vašim otrokom se boste odločili, kateri neobvezni izbirni predmet bi vaš otrok obiskoval v novem šolskem letu. Učenec lahko izbere največ dva neobvezna izbirna predmeta oz. največ dve uri...

PRIJAVA K OBVEZNIM IZBIRNIM PREDMETOM V 7., 8. IN 9. RAZREDU

Spoštovani starši in učenci! Za šolsko leto 2021/22 smo pripravili nabor naslednjih obveznih izbirnih predmetov za  učence  7., 8. in  9. r. Vsak učenec si mora izbrati dve uri  obveznih izbirnih predmetov, lahko pa izbere tri ure. Prijavo na izbirne predmete opravite v eAsistentu do 15. maja 2021. Vsi starši, ki imate svoje otroke...

Dostopnost